Měření hluku a vibrací

Vícekanálová měření, hluku a vibrací zejména pro technické účely