Školení a konzultace

Pokud s problematikou zvuku a vibrací začínáte nebo pokud potřebujete zaškolit Vaše pracovníky v oblasti měření hluku a vibrací, technické diagnostiky nebo metrologie, můžeme pro Vás realizovat školení dle Vašeho zaměření i s ukázkovým měřením. V případě požadavku na praktickou část je vhodné její absolvování s vlastní měřicí technikou.

Školení

Provádíme specializovaná školení, přizpůsobená požadavkům zákazníka, v oblasti hluku vibrací a metrologie. Školení jsou prováděna dle počáteční úrovně znalostí účastníků a nejsou vyžadovány žádné předchozí zkušenosti nebo znalosti z příslušné oblasti.

Naše školení jsou vhodná při řešení této problematiky:
 • obecné seznámení s problematikou hluku a vibrací
 • měření v technické praxi a při vývoji
 • seznámení managementu s problematikou při uzavírání kontraktů
 • kontrolní body na výrobních linkách
 • zavádění technické diagnostiky
 • testování výrobků
 • řešení problémů s výrobky
Mezi základní nabízená školení patří Mezi specializovaná školení patří

Školení jsou v rozsahu jeden až tři dny a zahrnují četné ukázky měření, která mohou být prováděna na objektech zákazníka. Účastníci školení si mohou tato měření sami vyzkoušet a ověřit si tak již získané znalosti.

O základech z problematiky hluku a vibrací, o častých tématech, která jsou probírána na našich školeních, lze najít v části věnované PROBLEMATICE HLUKU A VIBRACÍ.

Školení v oblasti hluku a vibrací
Konzultační a poradenská činnost

Konzultace

Provádíme konzultace v oblastech hluku a vibrací se specializací na technické aplikace. Konzultace jsou prováděny v teoretické rovině (výrobek nebo produkt je teprve navrhován a vyvíjen) nebo v praktické rovině (rozbor konkrétního problému nebo zpracování naměřených hodnot).

Typickými tématy konzultací jsou
 • proveditelnost měření
 • kontrolní body na výrobních linkách
 • rozbor naměřených hodnot
 • snižování hluku a vibrací
 • proveditelnost stavebních úprav
 • reálnost splnění limitů
 • způsoby dynamického namáhání
 • rezonance soustav
 • zpracování naměřených hodnot
 • bezdemontážní technická diagnostika
 • možnosti platformy PULSE