Měření vibrací ve třech osách

Tri osy snimac

Mezi často prováděná měření patří měření vibrací ve třech vzájemně na sobě kolmých osách (X, Y, Z). Výsledkem tohoto měření jsou vektory popisující pohyb měřeného bodu v daném souřadném systému. Z tohoto výsledku lze vypočítat celkový vektor pohybu nebo hodnotit pohyb v daných rovinách. Tento typ měření lze obecně provést dvěma způsoby.

Prvním způsobem je měření každé osy zvlášť s použitím jednoosého snímače vibrací pro každou osu. Výhodou tohoto postupu je použití jednodušších jednoosých snímačů a pokud to není vyžadováno, lze měření provést natřikrát s použitím jedno kanálového měřidla vibrací. Nevýhodou bývá větší zatížení měřeného objektu, komplikovanější připevnění snímačů, a pokud měření bylo provedeno na několikrát, není vždy zaručeno že jsou jednotlivé směry měření srovnatelné. 

Druhým způsobem je vícekanálové měření s použitím tříosého snímače vibrací. Tento snímač obsahuje ve svém těle tři jednoosé snímače a společnou elektroniku. Některé typy snímačů mají dodnes zcela oddělené výstupy a kabely se připevňují k výstupům odpovídajícím daným osám. Častější je použití čtyř pinového kabelu pro společné připojení všech měřených os. Na snímači je zobrazen souřadný systém s vyznačením jednotlivých os X, Y a Z.

Výhodou použití tříosého snímače je rychlost jeho upevnění, měření tří os současně, nižší zatížení měřeného objektu hmotnostmi snímačů, ale i cena takovéhoto řešení (tři jednoosé snímače bývají obvykle dražší než jeden tříosý). Nevýhodou je snad jen nutnost pořízení kabelu pro tříosý snímač vibrací.

 

vytvořeno: prosinec 2017


Návrat na seznam všech článků