Více-kanálová měření vibrací

Fáze ve vibračním signálu, animace s ukázkou fáze

Častým dotazem na našich školeních je: "Z jakého důvodu je nutné provádět vícekanálová měření vibrací?" Tento dotaz je logický u uživatelů jednokanálových měřidel vibrací.

Pokud provádíte pochůzkovou technickou diagnostiku strojů, tak jsou nejčastěji hodnocena naměřená a vypočtená spektra vibrací pro jednotlivé měřené uzly a směry. Pro tento typ diagnostiky je dostačující znát aktuální frekvenční spektrum v daném směru. Z vývoje spektra v čase je následně prováděn rozbor, jehož průběh je často označován jako vanová křivka. Obdobným požadavkem je mnohdy pouze stanovení spektra z měřeného signálu. Pro tento typ měření bohatě postačuje měřidlo, které umožňuje provádění jednokanálového měření vibrací. Mezi měřidla, která tuto úlohu plně zvládnou lze zařadit i zvukoměry (vibrometry) například B&K 2250, B&K 2260 nebo B&K 2270.

Pokud ale požadujeme některý z náročnějších typů měření, je nutné použít více kanálové měření vibrací (více kanálové =  minimálně dva měřené kanály současně).

Mezi více kanálová měření lze nejčastěji zařadit:

  • měření s požadavkem na určení fáze (technická diagnostika, modální analýza, provozní tvary kmitů - PTK)
  • měření s použitím tříosého snímače vibrací (nutnost znát pohyb měřeného bodu v osách X, Y, Z v ten samý okamžik, což vede k použití tříosého snímače vibrací) 
  • měření více bodů současně z důvodu neopakovatelnosti nebo jedinečnosti vlastního měření (odstřel skály v dolech, crash test automobilu, výstřel z děla, nouzové zastavení výtahu)  
  • měření přenosových funkcí a útlumů

Tento typ měření lze provádět již pouze na vícekanálových měřidlech. Námi používaná měřidla umožňují připojení většího počtu kanálů s reálným omezením v počtu snímačů, které jsou pro dané měření použitelné. Zajímavou alternativou může být použití běžného zvukoměru B&K 2270, který umožňuje také provádět plně dvoukanálová měření vibrací.

 

vytvořeno: květen 2017


Návrat na seznam všech článků