Nejistoty

Program umožňuje stanovení nejistot při kalibraci a při měření. Program zpracovává nejistotu typu A a pracuje se zdroji nejistot typu B. Zdroje nejistot typu B můžete uživatelsky definovat, upravovat a zjistit tak jejich vliv na celkovou měřenou veličinu. Eliminace jednotlivých zdrojů nejistot je snadnou cestou pro zlepšování Vašeho systému měření a minimalizaci nejistot při prováděných měřeních.

NEJISTOTY uvod

 

Výhody programu NEJISTOTY

Program NEJISTOTY je snadnou cestou ke zjištění míry ovlivnění prováděných měření daným typem nejistoty. Program NEJISTOTY byl vytvořen především pro pracovníky metrologie a pracovníky provádějící technická měření jako cesta pro zlepšování prováděné měřicí schopnosti. Program vyžaduje základní znalosti o prováděných technických měřeních.

Výhody programu NEJISTOTY jsou především:

 • nenáročnost na obsluhu programu 
 • snadné zadávání hodnot s upozorněním na chyby
 • rychlý výpočet základních statistických hodnot
 • automatický výpočet nejistoty typu A
 • možnost definovat zdroje nejistot typu B
 • grafické zobrazení výsledků
 • formulace zápisu naměřené hodnoty s uvedenou nejistotou

Pokud máte zájem o program NEJISTOTY, kontaktujte nás. 

 

Verze programu NEJISTOTY

Aktuální verze programu NEJISTOTY je 1.4.

Možnosti školení

Jsme pro Vás schopni uspořádat školení s tématikou "Metrologie měření" a "Chyby a nejistoty při měření". Při objednání školení lze zvolit i vlastní obsah části kurzu.

Analýza Vašeho systému měření

Jsme pro Vás schopni zpracovat analýzu nejistot Vašeho systému měření, stanovit pro Vás prioritní cíle vedoucí k zlepšení Vašeho systému měření a minimalizovat vliv nejistot na Vámi prováděná měření.

Pokud máte zájem o program NEJISTOTY, kontaktujte nás. 


Snadné provádění výpočtů nejistot

Program vhodným uživatelským rozhraním shrnuje přístupy k výpočtu podle:

 • ČSN P ENV 13005 Pokyn pro vyjádření nejistoty měření
 • TPM 0050-92 Etalony – Vyjadřování chyb a nejistot
 • TPM 0051-93 Stanovení nejistot při měřeních – 1. díl
 • TPM 0051-93 Stanovení nejistot při měřeních – 2. díl
 • VDA 5 Způsobilost kontrolních procesů
 • EA 4/02 Vyjadřování nejistot při kalibracích
 • EA 4/16 Směrnice EA o vyjadřování nejistoty v kvantitativním zkoušení
 • QS 9000 MSA Analýza systémů měření

Výsledkem programu je Kombinovaná standardní nejistota, Rozšířená nejistota (jejíž zaokrouhlení je dáno doporučeními výše uvedených směrnic) a zobrazení vlivu jednotlivých nejistot na provedené měření.

Zdroje nejistot při měření zvuku

 

Nejistota typu A

 

Nejistoty typu A

Aplikace jednoduchým způsobem vede uživatele výpočtem nejistot. Výpočet probíhá v 7 krocích:

1 - Uživatel zvolí v záložce Systém měření a naměřené hodnoty cíl výpočtu (Nejistota kalibrace / Nejistota měření).

2 - Uživatel vyplní pole Údaje o systému měření. Pole pro povinné údaje nutné pro výpočet se podbarví červeně. Uživatel si může zvolit měřidlo z dříve uložených měřidel

3 - Uživatel vyplní tabulku Opakované naměřené hodnoty (pro určení standardní nejistoty typu A). V případě, že opakovaná data nelze určit, zůstane tabulka prázdná.

4 - Na základě opakovaných dat aplikace rozhodne o velikosti strannosti a možnosti tuto hodnotu zanedbat (nekorigovat, nekompenzovat atd.). Dále aplikace rozhodne, zda je zdrojem nejistoty Standardní nejistota typu A nebo nejistota rozlišitelnosti měřidla.

Nejistoty typu B

Po výpočtu nejistoty typu A může uživatel přejít na stanovení nejistoty typu B. Statistická rozdělení zdrojů nejistot a jejich koeficienty jsou v souladu s doporučeními výše uvedených směrnic.

5 - V záložce Výpočet nejistot uživatel vyplní bílá pole Tabulky bilance nejistot měření. Pojmenuje zdroje standardní nejistoty typu B a určí maximální odchylku od zdroje nejistot zMAX. V poli Rozdělení vybere uživatel zkratku statistického rozdělení příslušného zdroje nejistot. Pokud nechcete, aby byl zdroj zahrnut do výpočtu, změňte kliknutím zelenou barvu v posledním sloupci na červenou. Tento postup je vhodný pro posouzení vlivu jednotlivých zdrojů.

6 - Uživatel posoudí zda je mezi zdroji nejistot vzájemná korelace. V tabulce Korelace mezi zdroji nejistot označí dvojici korelovaných zdrojů I a J. Za I a J dosadí pořadová čísla z Tabulky bilance nejistot měření. (tento bod není povinný)

7 - V tabulce Výsledné hodnoty nejistot je stanovena výsledná Kombinovaná standardní nejistota a Rozšířená nejistota. Zaokrouhlení je dáno doporučeními výše uvedených směrnic.

Graficky je možné zobrazit vliv jednotlivých nejistot na systém měření.

Nejistota typu B

 

 

Více informací o PROBLEMATICE MĚŘENÍ HLUKU A VIBRACÍ včetně praktických rad při stanovování nejistot.