Titulek
ASYM
Automatizace tvorby protokolů
IZOFONIK
Kontrola limitních hodnot vibrací v čase
Nejistoty
Nerovnoměrnost otáček
Pro průmysl
Řešení pro kontrolní místa
Software
Subjektivní hodnocení z WAV souborů
Technická diagnostika po telefonu
Vizualizace hluku a vibrací
Výpočty Sound Quality Metrics
Vzduchová neprůzvučnost