Provozní tvary kmitů měřené zvukoměrem

Zvukoměr pro měření vibrací

Provozní tavry kmitů desky

V mnoha případech lze vhodný typ zvukoměru použít i pro měření vibrací. Zvukoměr má velmi dobrý dynamický rozsah, obsahuje potřebné frekvenční analýzy, a pokud je vnitřně vyřešeno zpracování měřeného signálu s frekvencí nižší než 20 Hz a pokud má zvukoměr příslušný konektor nebo redukci, je měření vibrací proveditelné. Často je tak zvukoměr využíván pro měření vibrací působících na člověka nebo na budovy pro hygienické účely. Současné zvukoměry již umožňují měření vibrací v soustavě jednotek SI, proto naměřené hodnoty nemusí být v decibelové stupnici.

Lze ale použít zvukoměr pro komplikovanější měření vibrací?

Jednou z našich preferovaných diagnostických metod umožňujících vizualizaci vibračního pohybu jsou provozní tvary kmitů. Pro provozní tvary kmitů je nutné měřit současně minimálně dva vibrační signály a provést výpočet křížového spektra. Z křížového spektra je možné vypočítat fázi mezi dvojicí měřených signálů.

V případě, že by toto dokázal zvukoměr, je jej možné použít pro jakékoliv měření vibrací pro potřeby technické diagnostiky, neboť určení fáze mezi dvěma signály je limitujícím faktorem pro použití jednokanálových vibrometrů pro účely vibrodiagnostiky.

Odpověď na to, zda zvukoměr dokáže provést měření potřebné pro provozní tvary kmitů je ANO. Dvoukanálový zvukoměr B&K 2270 umožňuje připojení dvojice snímačů vibrací ze spodní strany zvukoměru. Snímače mohou být klasické napěťové s napájením CCLD. Jestliže zvukoměr dokáže pracovat s dvojicí signálů, pak je možné FFT analýzou provést výpočet požadovaného křížového spektra a určit z něj fázi mezi signály.

 

vytvořeno: květen 2016


Návrat na seznam všech článků