Rázové kladívko

 

Rázová kladívka

 

 

 

Spektrum buzení kladívkem do 25 kHz

Rázové kladívko (Impact Hammer) je speciálním typem kladívka, který používáme pro buzení měřeného objektu impulzem síly (dynamický typ silového buzení). Rázové kladívko je opatřeno snímačem síly, který změří vstupní impulz síly hodnocený jak v jeho absolutní velikosti, tak i jako časový průběh. Rázové kladívko je opatřeno integrovaným snímačem, který eliminuje parazitní sílu vzniklou změnou jeho zrychlení při nárazu.

Provedením frekvenční analýzy časového průběhu z rázového kladívka je možné přesně určit distribuci vstupní síly na jednotlivých frekvencích. Ráz je tedy schopen v měřeném objektu vybudit poměrně široký rozsah frekvencí.

Vybuzený frekvenční rozsah je závislý na době působení síly. Čím je ráz kratší, tím je rozsah vybuzených frekvencí větší. Při delší době silového působení je rozsah frekvenčního buzení malý. Šířku frekvenčního pásma lze u tohoto typu buzení ovlivnit výměnnou koncovky rázového kladívka. Pryžová koncovka nedeformuje lokálně měřený objekt, ale nedokáže vybudit vyšší frekvence (do 400 Hz). Ráz provedený s kovovou koncovkou lokálně více zatíží místo měření a vybudí velmi vysoký rozsah frekvencí (reálně do 7 kHz, u vhodných objektů jsou možné odezvy s použitím malého rázového kladívka do 25 kHz viz. druhý obrázek).

Velikost síly závisí do velké míry na síle úderu. Jedním rázovým kladívkem je tak možné vybudit objekty jako jsou skleničky, příruby, malé lopatky turbín, skříně převodovek, tak i menší obráběcí stroje nebo karosérie osobních vozidel. Limitujícím faktorem je minimální a maximální síla, kterou je kladívko na měřený objekt schopno přenést.

Při velmi silném úderu může dojít k přebuzení vstupního kanálu měřidla a naměřené hodnoty síly budou nepoužitelné. Bohužel při silných úderech dochází často i k poškozování vlastního rázového kladívka a k nepřesnostem v poloze a směru vstupu síly.

Z tohoto důvodu je pro buzení větších objektů nutné použít dostatečně dimenzované rázové kladívko. Větší rázová kladívka nemají kovové koncovky (riziko deformace měřeného objektu) a proto mají omezený frekvenční rozsah buzení do maximálně 1 kHz. Tento frekvenční rozsah je však vzhledem k tuhostem a hmotnostem měřených objektů vyhovující.

S pomocí rázových kladívek je možné provádět například modální analýzu, zjišťovat vlastní frekvence s ověřením změny fáze, zjišťovat účinnost tlumení nebo identifikovat přenosové cesty šířených vibrací.

Frekvenční rozsah buzení rázovým kladívkem je určován použitou koncovkou a velikost síly je závislá na síle úderu.

Malá kladívka se hodí na buzení malých lehkých objektů (malé elektromotorky, desky tištěných spojů, skleněné a porcelánové izolátory, malé turbínové lopatky, elektronické součástky..).

Velká kladiva se používají pro vybuzení velkých a hmotných soustav (celých výrobních strojů, tiskových válců, ocelových konstrukcí a rámů, podvozků vozidel, dřevěných konstrukcí, zdí a jiných stavebních prvků například pro zjištění přenosu vibrací ze zdi na sousední boční zdivo). Použitelný rozsah buzení je s použitím uvedených kladívek od cca 2 N do 22.000 N.

 

vytvořeno: leden 2017


Návrat na seznam všech článků