Titulek
ASYM
Binaurální mikrofony
Budící frekvence - identifikace závad
Co to je modální analýza
Fáze ve vibračním signálu
Frekvenční analýza
Frekvenční přenosová funkce
Frekvenční spektrum
IZOFONIK
IZOFONIK, akustická studie v interiéru
Měření akustické pohltivosti
Měření hluku a vibrací
Měření vibrací
Měření zvuku
Modulace signálu
Nejistoty měření
Použití sondy intenzity
Přejímka strojů
Rázové kladívko
Školení a konzultace