Rozbor časových dat

Časové průběhy vibračního signálu;

V průběhu měření hluku nebo vibrací lze provádět synchronizované ukládání měřených dat. Ukládání měřených dat je velmi výhodné a umožňuje nám:

  • provedení analýz, které nebyly při měření použity
  • opakované provádění analýz s možnostmi filtrací signálu
  • zálohu měřených dat
  • práci s časovými průběhy měřených signálů

Z našich zkušeností v oblasti vibrodiagnostiky vyplývá, že některé typy poruch strojů a jejich částí, se velmi často špatně hodnotí s použitím klasických frekvenčních analýz. Mezi tyto poruchy můžeme zařadit přechodové jevy v podobě různých rázů a nelineárního chování, dynamicky zatížených součástí uložených v pružných pouzdrech. K analýze těchto poruch lze s úspěchem použít rozbor časových vibračních signálů.

Rozbor těchto časových signálů je založen na sledování fází jednotlivých signálů v době působení dynamické složky síly a bezprostředně po jejím odeznění.

Z analýz některých měření vyplývá, že metodu rozborů časových signálů lze s úspěchem použít i pro akustické signály.

 

vytvořeno: květen 2016


Návrat na seznam všech článků