Měření vlastních frekvencí

Vlastní frekvence ve spektru

Zjišťování vlastních frekvencí je poměrně častou úlohou, která je součástí běžně prováděné technické diagnostiky. Proč vlastní frekvence zjišťujeme? Vlastní frekvence se stane problematickou tehdy, pokud je při běžném provozu stroje shodná s některou z budících frekvencí. Potom často dochází k nárůstu vibrací a soustava má výrazné vibrace závislé na provozních otáčkách stroje. 

K měření vlastních frekvencí (s ověřením, zda se skutečně jedná o vlastní frekvenci) potřebujeme minimálně dvoukanálové měřidlo. Jeden kanál by měl sloužit k měření účinků budící síly (rázové kladívko, vibrační budič) a druhý k měření odezvy na tuto sílu. K vyhodnocení je nutné použít frekvenční analýzu FFT a nechat vypočítat křížové spektrum signálů. S pomocí křížového spektra můžeme určit přenosovou funkci a vzájemnou fázi posuzovaných signálů. 

Vlastní frekvence se ve spektru projevuje výraznou špičkou v amplitudě. K jejímu potvrzení nám může pomoci identifikace změny fáze před a po vlastní frekvenci. Vlastní frekvence je totiž doprovázena změnou fáze o 180°. Na vlastní frekvenci doporučujeme ještě zkontrolovat koherenci signálů (míru závislosti signálů). Mezi základní parametry, které lze u vlastních frekvencí hodnotit patří frekvence, šířka pásma a tlumení.

 

vytvořeno: červen 2016


Návrat na seznam všech článků