Snímače vibrací - citlivost a nízké hodnoty vibrací

Sum snimace vibraci - citlivost

Při měření vibrací používáme nejčastěji snímače vibrací založené na akcelerometrech. Pro měření používáme celou řadu snímačů zrychlení s různými parametry. Tyto snímače mají i svoji citlivost vyjádřenu v jednotkách mV/ms-2 nebo mV/g (v případě snímačů s napěťovým výstupem).

Tato uvedená citlivost znamená, kolik mV bude na výstupu ze snímače při působení jednoho ms-2 nebo jednoho g. Běžně se vyskytující řady snímačů mají tyto hodnoty 100 mV/g 10mV/g nebo 1mV/g. Většinou jsou tyto hodnoty důležité pro zjištění maximální hodnoty zrychlení, které je s použitím daného typu snímače vibrací možné měřit.

Pokud má měřící systém možnost zpracovávat vstupní napětí maximálně do ±5 V je možné pro každý typ snímače vypočítat maximální hodnoty zrychlení, které je možné měřícím systémem zpracovávat bez rizika přebuzení.

Často přehlížený problém může nastat na opačném konci amplitudového rozsahu. Při měření nízkých hodnot zrychlení je důležitý vlastní šum snímače, který závisí na použité citlivosti snímače vibrací a na jeho typu.

Na vedlejším obrázku jsou zobrazena dvě frekvenční spektra ze snímačů vibrací. Červené spektrum je ze snímače, který má citlivost 10 mV/g a modré ze snímače, který má citlivost 100 mV/g. Snímače byli umístěny vedle sebe a měřili přibližně shodný signál.

Z porovnání spekter je patrný vyšší šum v červeném spektru, kde prakticky není možné rozpoznat měřené amplitudy nad 2 kHz. V oblasti nízkých frekvencí bylo buzení vyšší než je vlastní šum "červeného snímače" a proto jsou již amplitudy vibrací identifikovány s lepší rozlišitelností.

Pro měření nízkých hodnot vibrací je nutné použít takový typ snímače, který bude mít pro dané úrovně vibrací vhodný poměr signálu k vlastnímu šumu v požadovaném frekvenčním rozsahu. Pro měření nízkých hodnot vibrací bychom v daném případě zvolili snímač vibrací s ještě vyšší citlivostí například 1000 mV/g.

 

vytvořeno: prosinec 2016


Návrat na seznam všech článků