Vibrace - snímače

Original maschinen und motoren defekt sucher

Pokud v současné době řešíme, který snímač vibrací z velmi široké škály na trhu dostupných snímačů vybrat pro dané měření, musíme zvážit zejména tyto parametry:

  • měřená veličina (výchylka, rychlost, zrychlení)
  • typ výstupu měřené veličiny ze snímače (náboj, napětí, potřeba napájení)
  • počet měřicích os (jednoosé, tříosé snímače)
  • frekvenční rozsah měření (volba typu snímače)
  • amplitudový rozsah měření (volba citlivosti snímače)
  • způsob montáže (šroubový spoj, magnet, lepení, tvarový styk, vosk)
  • ostatní (hmotnost, odolnost vůči teplotám, konstrukce, rozměry, použitá kabeláž)

Na obrázku vedle je "Original maschinen und motoren defekt sucher" z první poloviny dvacátého století. Je stále funkční bez nutnosti napájení :-). 

Při měření vibračních veličin výchylka a rychlost, můžeme narazit i na problém spojený s typem provedeného měření daným snímačem. Typ měření může být relativní nebo absolutní. U relativních způsobů měření musíme dávat velký pozor na uložení samotného snímače. Mezi relativní měření lze zařadit i bezkontaktní optické měřící systémy.

Mezi absolutní snímače vibrací lze zařadit především akcelerometry (snímače zrychlení).

Při použití vícekanálového měření s větším počtem různých snímačů pro účely jednoho měření je velké riziko záměny měřícího kanálu nebo snímače. Pro tato měření je doporučeno používat snímače vibrací s podporou technologie TEDS a s pravidelnou justací měřícího systému během rozpojování více kabelů. 

 

vytvořeno: květen 2016


Návrat na seznam všech článků