Vibrometr

Analyzátory pro měření vibrací

Vibrometr je přesné elektrické zařízení, které je schopné provádět opakovaně a reprodukovatelně měření vibračního signálu s využitím snímačů jedné z vibračních veličin. Vibrometry, na rozdíl od zvukoměrů, mohou mít často menší frekvenční a amplitudový rozsah, ale velmi často mají více vstupních kanálů.

Mezi důležité parametry vibrometru patří frekvenční rozsah, počet vstupních měřicích kanálů (které lze využít pro synchronizovaná měření), forma výstupu měřených dat, počet a druh frekvenčních analýz, podpora křížových spekter (výpočty mezi signály), vhodný typ pracovního prostředí a možnost připojení různých typů snímačů (napěťové, nábojové, CCLD).

Vzhledem k prováděným frekvenčním analýzám, možnostem provádět komplexní metody technické diagnostiky (vibrodiagnostiky) a vizualizovat výsledky pokročilých diagnostických metod, je nezbytné, aby vibrometr obsahoval minimálně dva vstupní měřící kanály. Při použití tříosých snímačů vibrací, s jejichž pomocí jsme schopni sledovat vibrace měřeného objektu v prostoru, tento minimální počet kanálů vzroste na čtyři.

U vibrometru je důležitá také podpora provádění provozní kalibrace (justace), která bývá často plně automatizovaná. 

 

upraveno: říjen 2016


Návrat na seznam všech článků