Vzduchová neprůzvučnost

Zlepšení neprůzvučnosti přidanou vrstvou

Nabízíme Vám softwarová řešení v problematice hluku a vibrací. Tato řešení jsou často vyvíjena pro konkrétní zákazníky, například pro podporu projektantů, jako pomůcka při snižování hluku procházejícího skrz stavební příčky.

Řešení zlepšení vzduchové neprůzvučnosti je velmi častým požadavkem projektantů. Proto přicházíme s řešením zlepšení vzduchové neprůzvučnosti stávající stavební konstrukce přidanou vrstvou například s použitím sádrokartonu. Naše řešení zahrnuje:

  • základní výpočet základní neprůzvučnosti stavební konstrukce
  • výpočet zlepšení neprůzvučnosti přidanou vrstvou
  • výsledky výpočtů jsou založeny na reálných výsledcích měření
  • možnost volby kvality provedené práce na přidané vrstvě

Námi prováděné výpočty jsou založeny na řešení s použitím jak ČSN EN 12354-1, tak i s výpočtem založeným na reálných výsledcích měření provedených v akustické zkušebně. Takto je možné dosáhnout reálných výsledků při výpočtu předpokládaného zlepšení vzduchové neprůzvučnosti.

Mezi námi nabízené programy proto patří i software pro jednoduchý výpočet vzduchové neprůzvučností stavebních konstrukcí - stěn. Tento software pro výpočet vzduchové neprůzvučnosti obsahuje i jedinečnou nadstavbu zlepšení neprůzvučností stavebních prvků přidanou vrstvou dle ČSN EN 12354-1 s dutinou vyplněnou izolační vrstvou.

Program je optimalizován pro použití sádrokartonových deskových materiálů, které jsou velmi běžně používány pro zvýšení neprůzvučnosti stávajících stavebních konstrukcí. Výhodou těchto konstrukcí je rychlost výstavby, cena a relativně vysoká účinnost. Software je optimalizován zejména pro zlepšení vzduchové neprůzvučnosti stávajících konstrukcí s plošnou hmotností od 45 do 1500 kg/m2 a pro šířky dutiny v rozsahu 30 až 120 mm. 

Tato nadstavba programu pro výpočet vzduchové neprůzvučnosti je jedinečná především tím, že její výsledky korespondují s naměřenými hodnotami z akustických zkušeben. Program byl totiž vytvořen na základě výsledků reálných měření obložení u stěn z různých stavebních materiálů v akustických zkušebnách.

Programová část pro výpočet s přidanou vrstvou umožňuje zvolit také kvalitu provedené práce, která má velmi významný vliv na výsledné zvýšení vzduchové neprůzvučnosti. Tato vylepšení prostého výpočtu dle ČSN EN 12354-1 umožňují docílit reálných výsledků pro praktické využití programu.

Využití programu umožňuje s pomocí přidané vrstvy snadno zvýšit vzduchovou neprůzvučnost stávající stěny, například mezi stávajícími byty. Přídavnou vrstvu lze snadno realizovat s použitím sádrokartonové konstrukce před stávající stěnou. Takto vytvořená přídavná vrstva zvýší celkovou vzduchovou neprůzvučnost s minimálními náklady na její výstavbu.

Vzduchová neprůzvučnost s přidanou vrstvou

 

Volba výpočtu přidané vrstvy

 

Základní výpočet vzduchové neprůzvučnosti
   

Zobrazit přehled všech nabízených programů