Titulek
Distribuční hladiny
IZOFONIK
IZOFONIK expozice hluku na pracovních místech
IZOFONIK, zadání zdroje hluku hladinou akustického tlaku
Měření hluku a vibrací
Měření nízkých hladin zvukoměrem
Měření zvuku
Měření zvuku s použitím aplikace v telefonu
Multi-field mikrofon
Pohlcování akustické energie
Post-processing a jeho výhody
Použití sondy intenzity
Pro průmysl
Školení a konzultace
Snížení hluku s tónovou složkou
Snižování hluku - ukázka řešení
Studie
Subjektivní testování hluku výrobků
Tónová složka hluku
Vzduchová neprůzvučnost