Upevnění snímače vibrací magnetem

Snimac magnet

 

 

Raz magnet

Upevnění snímače vibrací k měřenému objektu s použitím magnetu je velmi rozšířeným typem upevnění snímače. Pro snímače vibrací existuje celá řada možných magnetů, které umožňují upevnění na rovné nebo válcové plochy. Na magnet jsou kladeny velké nároky na přenos vibrací z měřeného objektu do akcelerometru. To je zajištěno velkou upínací silou, která vyplývá z použití silných magnetů. 

Jedním z aspektů pro použití magnetického upevnění snímače vibrací je samozřejmě (magnetický materiál podkladu) rovný a hladký povrch. Magnet má relativně velkou plochu (větší než akcelerometr) a musí dosednout rovnoměrně celou plochou na měřený objekt. Je-li povrch hrbolatý nebo příliš drsný nebude měřící akcelerometr pevně fixován k povrchu a měření vibrací tak bude velmi výrazně ovlivněno. Obdobný problém nastane v případě, že se na spodní stranu magnetu dostane například špona. Z tohoto důvodu je nutné spodní stranu magnetu před jeho použitím vždy kontrolovat.

Použití magnetu pro upevnění akcelerometru s sebou však přináší ještě jeden problém. Tímto problémem je prudké "přicvaknutí" magnetu k měřenému objektu. Je zcela běžným zvykem, že je snímač vibrací s magnetem puštěn z větší vzdálenosti od měřeného povrchu a ten se s typickým cvaknutím přicvakne k měřenému objektu. Často je používán také způsob, kdy je snímač s magnetem přiložen bokem s následným puštěním přes hranu magnetu. 

Tento způsob upevnění je pro samotný snímač vibrací nevhodný a je tím horší, čím je měřený povrch tužší a méně poddajný.

Takovéto připojení je doprovázeno indikací přebuzení na měřícím přístroji, což znamená, že měřený signál přesáhl maximálně možnou měřenou mez. Za tímto jevem je ale velmi vysoké namáhání snímače vibrací. Každý snímač vibrací má výrobcem garantovanou maximální mez zrychlení při které nedojde k poškození snímače. Tato mez je často do 100k m/s2.

Proto jsme se zaměřili na tuto problematiku více a zkusili jsme speciálním snímačem vibrací, který je určen pro měření velmi vysokých rázů změřit reálná maxima při tomto trochu nešetrném přicvaknutí magnetu. Výsledek je na vedlejším obrázku a zcela nás překvapil.

Reálná špičková hodnota vibrací při přicvaknutí magnetu ze vzdálenosti cca 2 cm na velmi tuhý povrch je vyšší než 800k m/s2. Tato hodnota je zcela určitě, pro většinu běžných snímačů vibrací, za mezí zaručené nedestruktivní odolnosti.

Při dlouhodobém používání magnetického připojování snímače vibrací s nešetrným "přicvakáváním" je zcela jasné, že snímač vibrací nevydrží toto intenzivní namáhání a dojde k jeho poškození. Snímač vibrací obsahuje krystal s připojenou hmotou, převodník náboj/napětí a elektroniku zajišťující inicializaci a komunikaci s měřidlem. Poškození snímače vibrací se může projevit jako výpadek komunikace s měřícím řetězcem, nebo jako výpadek měřeného signálu nebo jako náhodné generování signálu snímačem s poškozeným krystalem nebo elektronikou.

 

vytvořeno: prosinec 2017


Návrat na seznam všech článků