Analogové vs. digitální vážení

Při použití váhových filtrů při měření zvuku, máme možnost aplikovat daný filtr dvojím způsobem. Oba dva způsoby jsou správné, ale po jejich aplikaci můžeme dostat rozdílné výsledky vážené hladiny akustického tlaku. Jak můžeme tedy aplikovat na měřené hodnoty váhový filtr A?

První možností aplikace váhového filtru A na měřená data lze provést pouze při provádění samotného měření. Váhový filtr A je totiž definován jako funkce v závislosti na frekvenci a jako takový je definován pro každou frekvenci (modrá křivka v grafu). Tato aplikace váhového filtru se nazývá analogový váhový filtr A. Analogový váhový filtr lze použít pouze na přímo měřený signál.

Po provedeném měření bez použitého váhového filtru bude výsledkem měření akustického tlaku spektrum a to již neobsahuje údaje o každé měřené frekvenci, nýbrž jen redukovaný počet pásem odpovídající danému nastavení frekvenční analýzy. Na tyto hodnoty lze dodatečně aplikovat pouze digitální váhový filtr typu A. Ten není definován pro všechny frekvence, ale je definován jen ve středních kmitočtech daných pásem.

Pokud se dominantní měřený signál vyskytuje v oblasti na okraji daného pásma, může být chyba způsobená použitím analogového nebo digitálního vážení významná.

Analogový a digitální váhový filtr A
 

upraveno: říjen 2016


Návrat na seznam všech článků