Mezní frekvence oktávových pásem

Při měřeních hluku se nejčastěji setkáváme s požadavkem měření v 1/3 oktávových pásmech. Tento požadavek vychází z legislativy, neboť právě s tímto frekvenčním rozlišením je možné ve spektru hluku identifikovat tónové složky. Oktávové zobrazení frekvence ve spektru je výsledkem frekvenční analýzy CPB. Při použití frekvenční analýzy CPB (pásmová analýza) jsou výsledné frekvence zobrazeny v určitých pásmech. Tato pásma jsou definována střední frekvencí a frekvenční šířkou pásma.

Frekvenční šířka pásma je závislá na použitém dělení oktávového pásma. Základní oktávové pásmo je totiž pro většinu úloh příliš hrubé a proto se používá toto dělení. Nejčastěji tak dochází k dělení na 3, 6, 12 nebo 24 pásem. Vzhledem k použití logaritmické stupnice pro frekvence této frekvenční analýzy je toto dělení malinko komplikovanější. Mezní frekvence pro dané 1/n oktávové frekvenční pásmo lze vypočítat dle následujících vztahů pro dolní a horní frekvenci.

Horní a dolní frekvence n oktávového pásma

Při interpretaci výsledků je proto nutné zohlednit tuto šířku frekvenčního pásma. Na obrázku vedle jsou zobrazena tři spektra 1/1 oktávové, 1/3 oktávové a 1/24 oktávové. Dominantní zvuk se nachází v 1/3 oktávovém pásmu se střední frekvencí 2000 Hz tedy od frekvence 1782 Hz do frekvence 2245 Hz. V případě většího dělení oktávového pásma, je možné odhadnout hledanou frekvenci přesněji. Slovo odhadnout jsem použil zcela záměrně z důvodu existence šířky frekvenčního pásma i u 1/24 oktávového pásma.

Spektra zvuku CPB
 

upraveno: září 2016


Návrat na seznam všech článků