Titulek
Analogové vs. digitální vážení
Analýza trendu
Binaurální mikrofony
Časové konstanty při měření zvuku
Distribuční hladiny
FFT - časová váhová funkce
FFT analýza a BT pravidlo
Maximálně použitelná délka kabelů
Měření akustické pohltivosti
Měření hluku a vibrací
Měření nerovnoměrnosti otáček
Měření nízkých hladin zvukoměrem
Měření otáček
Měření zvuku
Měření zvuku s použitím aplikace v telefonu
Mezní frekvence oktávových pásem
Mikrofonní předzesilovač
Možnosti nastavení FFT
Multi-field mikrofon
Multispektrum