Automatizace tvorby protokolů

Automatizace tvorby protokolů z provedených měření

Zejména pokud provádíte opakovaná a stále stejná měření, ze kterých je vytvořen nějaký protokol o provedené zkoušce, je vhodné tuto činnost automatizovat. Tento typ automatizace realizujeme s pomocí malého programu, který v principu funguje dvěma způsoby.

Prvním způsobem je export dat z právě provedeného měření, kdy obsluha zadá nezbytné identifikační údaje nebo načte patřičný čárový kód. Bezprostředně po tomto zadání se provede export dat a identifikačních údajů do samostatného souboru nebo častěji do podnikové SQL databáze. Po ověření tohoto uložení je vytvořen samostatný tištěný protokol v definovaném formátu například PDF s časovým razítkem. Protokol lze samozřejmě vydat i z již dříve uložených měření a toto opakované vydání je možné indexovat.

Druhým způsobem je tvorba protokolů z databáze až v čase, kdy je vlastní protokol potřeba. Data jsou ukládána do databáze stejně jako v prvním způsobu, ale protokol není automaticky vytvářen. Vlastní protokol o zkoušce je vytvořen až výběrem požadovaných měření v databázi. Výsledný protokol tak může obsahovat jeden výsledek měření nebo data z celé série provedených zkoušek včetně statistického hodnocení. Výhodou tohoto řešení je i to, že vydaný protokol je vytvořen na aktuálním vzoru protokolu. V době, kdy je protokol potřeba, můžeme provést volbu jazyka a dříve naměřené hodnoty lze porovnat s aktuálními limity na provedené zkoušky.

Pro vzor formuláře používáme často soubor ve formátu MS Excelu, který uživateli umožňuje velmi snadno editovat jeho vzhled, určovat jaké položky se na formuláři budou vyskytovat, provádět uživatelsky definované výpočty a měnit způsoby vykreslování grafů.

 

vytvořeno: srpen 2016


Návrat na seznam všech článků