Kontrola limitních hodnot vibrací v čase

Kontrola maximálního limitu vibrací v čase

Jedním z požadovaných typů měření, které provádíme, je automatizovaná kontrola maximální limitní hodnoty vibrací. Tento typ měření se provádí například při kontrole přepravovaných dílů k zákazníkovi. Při tomto měření, kdy jsou přepravovány na vibrace citlivé výrobky, se provádí kontinuální měření vibrací s hodnocením požadovaných parametrů. Vše je kontinuálně zaznamenáváno i například s údaji o poloze přepravované palety (kontejneru). Po ukončení přepravy je možné ověřit, zda byla celá přeprava realizována dle požadovaných kritérií. 

Druhým typem tohoto měření je kontinuální hodnocení vibrací na stávající technologie v průběhu blízké stavební činnosti. Při provádění stavební činnosti dochází k přenosu vibrací na technologie, které musí zůstat v provozu a jejich běžný provoz byl uvažován bez dodatečných vibrací z okolí. Typickým příkladem jsou přesná měřidla, výrobní linky pracující s optickými systémy a datová centra. Námi používaný software umožňuje kontinuální měření ve více bodech současně s hodnocením měřených vibrací v reálném čase.

Po překročení určité hladiny vibrací je možné upozornit odpovědnou osobu, že limitní hodnoty vibrací dosahují nebezpečně vysoké úrovně. V tomto případě je mnohdy možné okamžitě omezit intenzitu prováděných stavebních prací. Při překročení maximálně povolené limitní hladiny vibrací je nutné provést kontrolní opatření, kalibrace nebo opětovné nastavení na straně hlídaných technologií. Tento typ měření lze realizovat i dlouhodobě.

 

vytvořeno: srpen 2016


Návrat na seznam všech článků