Maximálně použitelná délka kabelů

Při provádění běžných měření hluku a vibrací používáme mezi snímačem (mikrofon, akcelerometr...) a měřidlem příslušnou kabeláž. Maximální použitelná délka kabeláže je pro měření hluku a vibrací limitována.

Pro měření vibrací větších strojů, konstrukcí, budov, lodí a letadel je nutné použít delší kabely pro připojení snímačů. Pro měření hluku používáme delší kabely z důvodu minimalizace ovlivnění měřeného signálu přítomností obsluhy u místa měření nebo pro účely stavební akustiky.

Je ale nějak délka použitého kabelu omezena z důvodu možného ovlivnění měřeného signálu?

Ano. Maximální použitelná délka kabelu je omezena a závisí především na maximální frekvenci, kterou chceme měřit na kapacitě použitého kabelu a na samotném snímači.

Pro maximální délku L (m) použitelného kabelu pro akcelerometry se uvádí horní vzorec, kde In je napájecí proud (mA), fmax (Hz) je maximální měřená frekvence, Vo je maximální napětí na výstupu ze snímače (V) a Cm je kapacita použitého kabelu (pF/m).

Pro maximální délku kabelu pro mikrofony se používá jiný typ vzorce (spodní vzorec). Tento vzorec nám umožní zjistit, jakou maximální hladinu akustického tlaku Lp,peak (dB) můžeme změřit daným mikrofonem při uvedené délce kabelu. Ve vzorci je Ipeak (mA) maximální možná hodnota proudu při měření, fmax (Hz) je maximální měřená frekvence, CL (F) je celková kapacita použitého kabelu (daná součinem délky kabelu a kapacity na metr) a SC (V/Pa) je citlivost použitého mikrofonu.

Po připojení snímače je důležité vždy bez ohledu na délku kabelu provést justaci měřícího řetězce příslušným etalonem.

Pozor, výše uvedené vzorce popisují pouze omezení délky vlivem útlumu vysokofrekvenční části signálu v kabelu. Signál nesený kabelem ale může být negativně ovlivněn i jeho nevhodným vedením, například v kabelovodu společně se silovými vodiči.

Maximální délka kabelu pro měření vibrací a zvuku
 

vytvořeno: leden 2018


Návrat na seznam všech článků