Zvukoměr B&K 2270 jako dvoukanálové měřidlo

Zvukoměr B&K 2270 je pokročilý typ přenosného zvukoměru, který umožňuje současné měření dvou kanálů. Klasické licence pro tento zvukoměr využívají dva kanály na měření těchto úloh:

  • intenzita zvuku a mapování
  • stavební akustika
  • základní dvoukanálový zvukoměr
  • dvoukanálový zvukoměr s CPB frekvenční analýzou
  • logging měřeného signálu s pokročilým statistickým zpracováním dat
  • dvoukanálový záznam dat

Z uvedeného výčtu je patrná možnost využití dvou kanálů v tomto typu zvukoměru. Tento výčet se mění s verzí použitého software (ve starších verzích bylo možné používat jen první dvě možnosti z uvedeného výčtu). Nyní je tak možné ke zvukoměru pro CPB analýzu použít i set Binaurálních mikrofonů, což může být pro měření v automobilech relativně velmi výhodné.

V současné době není možné přímé použití zvukoměru B&K 2270 pro dvoukanálové měření vibrací s analýzou FFT. V jednom starším příspěvku jsem popisoval možnost měření PTK s použitím zvukoměru 2270. Několik z vás se mne ptalo, jak jsem toto měření mohl provést, když současná aplikace FFT v tomto zvukoměru je jednokanálová a neumožňuje tudíž výpočet potřebné fáze ve vibračním signálu

Odpověď na otázku jak použít zvukoměr B&K 2270 pro tento typ dvoukanálového měření je jednoduchá. Stačí využít dvoukanálový záznam dat, který je například možné aktivovat v režimech dvou kanálový základní zvukoměr nebo dvou kanálový frekvenční analyzátor CPB. Záznam dat není nijak frekvenčně omezen (například nastavením spodní frekvence u CPB) a hlavně je dvoukanálový například i z připojené dvojice akcelerometrů.

Výsledná zaznamenaná data lze poté s použitím vhodného nástroje na post-processing zpracovat FFT analýzou, která již má výpočet fáze ze dvou synchronně získaných signálů. 

Zvukoměr B&K 2270 jako dvou kanálové měřidlo
 

vytvořeno: listopad 2017


Návrat na seznam všech článků