Řádová analýza vs. FFT

FFT vs radova analyza

Řádová analýza je speciálním typem frekvenční analýzy, která ve své podstatě vychází z analýzy FFT. Zatímco FFT analýza je vhodná pro obecnou frekvenční analýzu signálů, je řádová analýza vhodná pro frekvenční analýzu cyklicky pracujícího stroje.

Pro FFT analýzu nám stačí jeden měřený kanál, je zaměřená na všechny frekvence, má pevnou vzorkovací frekvenci, lze z ní použít i časový záznam měřené veličiny a výsledné spektrum ukazuje závislost amplitudy na měřené frekvenci. Díky minimálním nárokům na výpočet se dnes jedná o nejrozšířenější typ frekvenční analýzy vůbec. 

Řádová analýza, která vyžaduje více-kanálové měřidlo, a to minimálně dvoukanálové (měřený signál a signál otáček), je zaměřená na otáčkovou frekvenci a na její násobky a při jejím měření je vzorkování maximální a poté jsou data ředěny. Časový záznam zobrazuje závislost měřené veličiny na otočení a výsledné spektrum ukazuje závislost amplitudy na násobcích otáčkové frekvence.

Řádová analýza se proto hodí k měření hluku a vibrací od rotačně pracujících strojů. Nejčastěji se používá pro diagnostiku převodovek nebo na vyvažování. Díky měření otáček totiž dochází k eliminaci vlivu skluzu a kolísání otáček během měření.

Obecně platí, že ve spektru FFT analýzy se hůře hledají přesné násobky otáčkových frekvencí (nemusí odpovídat dané rozlišitelnosti a frekvenční špičky mohou být rozmazány kvůli kolísání otáček). Polohu frekvenčních špiček násobků otáčkové frekvence lze samozřejmě vypočítat, ale při kolísání otáček během měření o jednu čáru v FFT spektru se bude například dvacátý násobek otáčkové posouvat během měření o dvacet čar, což znemožní jeho přesnou identifikaci ve spektru. Energie této složky bude totiž ve spektru rozdělena v pásmu dvaceti čar.

Ve spektru řádové analýzy je zase komplikované nalézt vlastní frekvence nebo budicí frekvence, které nesouvisí s danou otáčkovou frekvencí. Tuto činnost nám při práci se spektrem usnadňuje takzvaný řádový kurzor.

 

vytvořeno: červenec 2018


Návrat na seznam všech článků