Zvukoměr

Zvukoměr je přesné elektrické zařízení, které reaguje na zvuk podobně jako lidský sluch a umožňuje objektivní a reprodukovatelné měření hladin hluku.

Zvukoměry různých výrobců se vzájemně mohou lišit v detailech konstrukce a v provedení, avšak všechny bez rozdílu obsahují mikrofon, ústrojí zpracování signálu a indikační zařízení.

Mezi klíčové parametry zvukoměru patří dynamický rozsah, frekvenční rozsah, počet a druh frekvenčních analýz, počet měřících kanálů, forma výstupu měřených dat, možnost připojení snímačů vibrací nebo intenzitní sondy.

Vzhledem k možnosti využití zvukoměru pro automatizaci v průmyslových aplikacích, je důležitá také forma dálkového ovládání a výstupu měřených dat.

Pozor za určitých okolností je zvukoměr stanovené měřidlo, a proto je nutné sledovat legislativní požadavky prováděných měření. Před prováděním akustických měření je vhodné kompenzovat změny barometrického tlaku, změny přenosy signálu dané použitím kabeláže a další změny použitím kalibrovaného etalonu s definovanou hladinou akustického tlaku.

Zvukoměry lze dělit například podle:

  • počtu měřících kanálů
  • dynamického rozsahu
  • frekvenčního rozsahu
  • typu konstrukce
  • formy výstupu měřených dat
  • počtu frekvenčních analýz
  • možnosti rozšíření
  • podpory v software

Zvukoměr - měřidlo hladin akustického tlaku

 

Zvukoměry - různé zvukoměry

 

upraveno: říjen 2016


Návrat na seznam všech článků