Akustická pohltivost

Akustická pohltivost materiálů je schopnost materiálu pohlcovat část dopadající akustické energie. Zbytek akustické energie bude odražen zpět. Akustická energie se značí podle řeckého písmene alfa, je frekvenčně závislá a nabývá hodnot od 0 do 1. Nula znamená, že daný materiál není schopen pohltit žádné akustické vlnění a všechna energie bude odražena zpět. Akustická pohltivost rovná jedné naopak znamená, že materiál pohltí 100% dopadající akustické energie. 

Principy pohlcování akustické energie v materiálech jsou založeny na přeměnách dopadající akustické energie na jiný typ energie. Nejčastěji je akustická energie v materiálech měněna třením molekul vzduchu na tepelnou energii (touto energií se nedá v domácnostech vytápět - odpověď na relativně častý dotaz :-) energie je velmi málo a prostředí musí být velmi hlučné).

Akustickou pohltivost je možné vyjádřit i jako odrazivost v dB. Takto vyjádřená odrazivost se používá například při vyjádření zvuku odraženého od fasád budov nebo od protihlukových stěn.

Pohltivost alfa Odrazivost v dB
0 3
0,42 2
0,5 1,8
0,74 1
1 0

 

Ve výjimečných případech může být akustická pohltivost i vyšší než 1. To je způsobeno metodikou měření akustické pohltivosti. Vzorky materiálů s takto vysokou akustickou pohltivostí jsou často velmi porézní nebo mají výrazné prostorové tvarování.  

Akustická pohltivost materiálů
 

vytvořeno: září 2016


Návrat na seznam všech článků