Titulek
Akustická pohltivost
IZOFONIK
IZOFONIK - vložení podkladu
IZOFONIK expozice hluku na pracovních místech
IZOFONIK, akustická studie v interiéru
Snížení hluku s tónovou složkou
Snižování hluku - ukázka řešení
Studie