Časové konstanty při měření zvuku

Při měření akustického tlaku většinou nepracujeme přímo s měřenými hodnotami akustického tlaku, ale s hodnotami, které reprezentují efektivní hodnotu měřeného signálu za daný časový okamžik. Časová konstanta se udává v celých sekundách nebo v jejich zlomcích. Volba časové konstanty pro tento typ průměrování je velmi důležitý faktor pro získání amplitud měřeného akustického tlaku a pro členitost výsledného průběhu hladiny akustického tlaku v čase.

Na vedlejším obrázku jsou zobrazeny průběhy celkové hladiny akustického tlaku s použitím třech různých časových konstant. Červený průběh zobrazuje celkovou hladinu s časovou konstantou 1 s. Modrý časový průběh zobrazuje tentýž signál s časovou konstantou 1/4 s. Zelená křivka odpovídá časovému průběhu 1/64 s. Důležité je vědět, že použitá časová konstanta může výrazně ovlivňovat zjištěné maximální hodnoty a má významný vliv na tvar průběhu hladiny akustického tlaku v čase.

V praxi se u základních zvukoměrů můžeme nejčastěji setkat s časovými konstantami 1 s (slow) a 1/8 s (fast). U technicky zaměřených měřidel lze využívat širší rozsahy průměrování v čase například časové konstanty od 512 s do 1/2048 s.

Časové konstanty používané při měření akustického tlaku
 

vytvořeno: září 2016


Návrat na seznam všech článků