Snížení hluku s tónovou složkou

Častým problémem v průmyslu je splnění nočních limitů hluku u blízké zástavby v případě, že zvuk z průmyslu obsahuje výrazné tónové složky. Noční limit hladiny akustického tlaku pro chráněný venkovní prostor stavby je pro tento případ 35 dB. Reálnost splnění tohoto limitu je často malá a proto je velmi důležité eliminovat zejména tónové složky ve spektru tak, aby výsledný limit pro noční dobu byl 40 dB.

Pro tyto účely provádíme specializované akustické studie, které mají za úkol eliminovat tónovou složku přímo na zdroji hluku nebo navrhnout taková protihluková řešení, aby nebyl omezen provoz průmyslového objektu a zároveň byl splněn požadovaný hlukový limit. Typickými zdroji hluku s tónovou složkou bývají elektromotory, ventilátory, turbíny, jednotky vzduchotechnik a kompresory.

Akustické výpočty předpokládaných hladin hluku se v exteriéru provádějí pro posuzované frekvence s tónovou složkou samostatně, s cílem vytvoření co nejpřesnějšího matematického modelu. Tímto způsobem lze docílit realistické podmínky pro návrh účinných protihlukových úprav.

Na vedlejším obrázku je zobrazeno šíření hluku na frekvenci 50 Hz z průmyslového objektu v reálném prostředí i s odrazem zvuku na této frekvenci od sousedního objektu.

Akustická studie šíření hluku v exteriéru
 

vytvořeno: září 2016


Návrat na seznam všech článků