Fáze ve vibračním signálu

Fáze ve vibračním signálu, animace s ukázkou fáze

Velmi častým pojmem v technické diagnostice (vibrodiagnostice) je fáze vibračního signálu. Fázi lze nejlépe sledovat na vybrané budící frekvenci (fázi lze sledovat i na ostatních frekvencích, ale v ostatních případech může mít vlivem nízké hodnoty signálu náhodný charakter). Fáze nám udává o jaký úhel je jeden signál posunut vůči jinému (referenčnímu) signálu.

Na vedlejším obrázku je zobrazen názorný příklad. Mezi dvojicí bodů 1 a 2 a také mezi body 3 a 4 je fáze rovna nule. Tyto body se pohybují se stejnou fází, tudíž na dané frekvenci vykonávají shodnou fázi pohybu. Amplituda u bodů 1 a 2 je shodná, mezi body 3 a 4 je rozdílná velikost amplitudy (fáze zůstává zachována). Mezi dvojicí bodů 1, 2 a 3, 4 je rozdíl ve fázi 180°. Z obrázku je patrné, že tyto dvojice bodů se pohybují vždy proti sobě.   

Zjišťování fází a amplitud na dané frekvenci je základním prvkem pro vizualizace vibračních veličin. Bez zjištění fáze nelze provádět identifikaci závad strojů metodami technické vibrodiagnostiky.

 

vytvořeno: září 2016


Návrat na seznam všech článků