Multispektrum

Při měření akustických a vibračních signálů se často setkáváme s požadavkem hodnocení v čase proměnlivého signálu. I na tento typ signálu lze aplikovat frekvenční analýzu, ale proměnlivé složky spektra budou buď zprůměrovány v amplitudě nebo rozděleny na spojité pásmo frekvencí a na zobrazeném výsledném spektru tak nebude možné zjistit skutečné amplitudy a frekvence proměnlivého měřeného signálu. 

Řešením může být zobrazení jednotlivých spekter v čase - Multispektrum. Toto zobrazení přidává třetí rozměr do běžného frekvenčního spektra. Třetím rozměrem pak je index daného spektra. Za tímto indexem si reálně můžeme přestavit daný časový interval, změnu otáček nebo spektra uložená po ručním pokynu obsluhy.

3D zobrazení spektra se někdy nazývá spektrogram nebo kaskádový graf. Toto zobrazení však nemusí být vždy ideální a proto je možné provést zobrazení s použitím barevné škály, která nahrazuje amplitudovou osu Y ve spektru.

Multispektrum je nezbytnou pomůckou pro posouzení stability měřeného signálu, pro rozbor rozběhové a doběhové charakteristiky a pro měření, která mají za cíl identifikovat problémy s hlukem a vibracemi při přechodových jevech ve frekvenční oblasti.

Typickým využitím multispektra jsou například měření hluku a vibrací při jízdě vozidla, měření při změnách zatížení, měření doby dozvuku, ale i měření při identifikacích zdrojů hluku a vibrací.

Multispektrum měřeného signálu

 

vytvořeno: únor 2017


Návrat na seznam všech článků