Binaurální mikrofony

Zejména pro potřeby měření hluku v interiérech vozidel a hodnocení parametrů Sound Quality používáme binaurální mikrofony. Binaurální mikrofony - znamená použití dvojice speciálních mikrofonů použitých pro měření akustického signálu v místě uší posluchače.

Binaurální mikrofonní set používáme nejčastěji pro měření hluku v automobilech kdy sedící člověk (řidič) ovládá samotné vozidlo a měří rušivé zvuky způsobeného jízdou. Kontinuálně je zaznamenáván měřený zvukový signál (synchronizovaně s otáčkami, rychlostí a jinými parametry) a po celou dobu je řidič, popřípadě spolujezdec, zároveň akustickou překážkou a držákem mikrofonů pro prostorový záznam zvuku.

Na vedlejším obrázku jsou binaurální mikrofony zkombinovány se sluchátky (řešení Brüel & Kjaer typ 4965), která umožňují bezprostředně po záznamu dat přehrát a zkontrolovat naměřený akustický signál.

Na našich školeních si můžete poslechnou speciální nahrávku pořízenou profesionálním setem binaurálních mikrofonů. Prostorový vjem získaný tímto způsobem je opravdu výrazný.

Binaurální vnímání zvuku

Binaurální vjem je zjednodušeně způsob jakým člověk subjektivně vnímá okolní prostorový zvuk a přirozeně lokalizuje, z jakého směru k němu zvuk přichází. Důvodem tohoto jevu je umístění uší na stranách hlavy, která tvoří pro zvuk z určitých směrů přirozený akustický stín. Díky tomu dopadá akustický signál k uším (mikrofonům) s určitým zpožděním a útlumem. Lidský smysl pak již dokáže tyto informace proměnit na směr, ze kterého zvuk přichází. Tímto způsobem je umožněno prostorové slyšení a v některých případech lze z binaurálního vnímání zvuku odhadnou i vzdálenost zdroje zvuku.

Mezi binaurální jevy lze zařadit také například binaurální změny prahu slyšení, způsobené zdvojeným nervovým vybuzením sluchového nervu. Tímto způsobem je možné vnímat nižší hladiny hluku více intenzivně. U binaurálního slyšení dochází také u vysokých hladin hluku k výrazně intenzivnějšímu vnímání zvuku než u monaurálního poslechu.

Dalším binaurálním jevem je maskování zvuku (binaurální maskování). Pokud posluchač slyší každým uchem časově nebo fázově posunuté signály, dokáže z hluku pozadí velmi výrazně odlišit daný fázově posunutý signál. Při shodě fáze dochází u posluchače k jinému způsobu vnímání zvukového signálu a vzniklý maskovací práh znemožní výraznější vnímání zvuku.

Tento jev se projevuje například v uzavřených kabinách, kde změny natočení hlavy způsobují výrazné změny v subjektivním vnímání některých typů zvuků (malé pootočení hlavy může způsobit, že zvuk je nebo není posluchačem vnímán). Výše uvedený zdroj hluku není možné prostým měřením s použitím jednoho mikrofonu odhalit.

Z výše uvedených důvodů používáme pro měření v uzavřených kabinách při posuzování hluku působícího na posluchače právě binaurální mikrofony. Následné hodnocení takto získaných signálů umožňuje lépe identifikovat možné zdroje hluku.

Binaurální mikrofony pro měření prostorového zvuku

 

vytvořeno: leden 2017


Návrat na seznam všech článků