Nejistoty měření

Nejistota měření je definována dle TNI 01 0115 jako parametr přidružený k výsledku měření, který charakterizuje rozptyl hodnot, které mohou být důvodně přisuzovány k měřené veličině. Měřenou veličinu může v průběhu měření ovlivnit celý systém měření.

Systém měření zahrnuje použité měřidlo, operátora, metodu měření, prostředí, ale i zadavatele a jeho požadavek na měření a zejména měřený signál. Při měření zvuku a vibrací je tento signál dynamický a jeho měření je velmi specifické (nelze jej opakovat za přesně stejných podmínek). Systém měření je variabilní především z důvodu variability podmínek měření, etalonů, měřidla, operátora a zejména měřeného signálu. Cílem je proto především oddělení všech zdrojů od variability měřeného signálu.

Při vývoji výrobků a jejich testování na hlučnost a vibrace často provádíme měření s časovým odstupem za různých podmínek prostředí. Stanovení nejistoty měření je proto základním předpokladem pro posouzení, zda například daná úprava výrobku snížila jeho hlučnost. Pokud budeme mít nejistotu měření 1 dB, nelze při naměřené změně hlučnosti výrobku, snížené například jeho úpravou o 0,2 dB konstatovat, že provedená úprava je úspěšná.

Zdrojem nejistot, které je nutno brát v úvahu pro technická měření jsou především polohy snímačů, orientace mikrofonů, způsoby připevnění snímačů vibrací, vliv přítomnosti operátora u zvukoměru, použitá kabeláž, volba a nastavení frekvenčních analýz nebo proměnlivost hluku pozadí.

Pro určování nejistot při prováděných měřeních hluku a vibrací využíváme náš program NEJISTOTY, který umožňuje stanovení nejistot typu A, B, kombinovanou a rozšířenou nejistotu.

Především je nutné zdůraznit, že tímto způsobem výpočtu nejistot nelze obejít nejistoty měření, které jsou doporučeny legislativou pro měření v komunálním prostředí. Nejistoty pro tento typ měření jsou však velmi velké a nepoužitelné v běžné technické praxi.

Více informací Vám rádi sdělíme na našich školeních. Součástí některých školení o zvuku a vibracích je i praktická ukázka, stanovení nejistoty měření pro zvukoměr a pro vibrometr. 

Nejistoty měření, vliv použité kabeláže
 

vytvořeno: listopad 2016


Návrat na seznam všech článků