Subjektivní testování hluku výrobků

Na kontrolních místech pro testování výrobků na hlučnost nemusí být vždy prováděno měření hluku. Mnohdy se provádí subjektivní (kvalitativní) kontrola hlučnosti výrobku. Ta spočívá v hodnocení hluku zaškoleným pracovníkem, který opakovaně testuje výrobky a sleduji jejich zvukový projev. Výhodou této zkoušky je rychlost provádění, možnost operativně měnit požadavky na způsob testování a cena této kontroly. Mezi nevýhody subjektivních testů patří možnost ovlivnění výsledků operátorem, vliv zdravotního a psychického rozpoložení operátora a prokazatelná závislost výsledků na vytížení operátora.

Častá je i snaha o to, aby operátor po provedeném subjektivním testu vyplnil určitý výsledek testu. Tento výsledek může zahrnovat různá kritéria (hlučnost, nepříjemnost, míru vrzání, rozdílný zvuk vůči ostatním kusům, cvakání...) s číselným hodnocením například 1-5. 

Tato měření se často provádějí i v blízkosti výrobních linek, jako součást běžné výstupní kontroly hlučnosti výrobků. V případech kontroly v hlučném prostředí je nutné provádět kontrolu za vhodnou zástěnou nebo v tiché komoře. V mnoha případech se nejedná ani tak o kontrolu celkové hlučnosti výrobku, ale spíše o to aby výrobek nevydával nepříjemný nebo rušivý zvuk (hluk). V některých případech se vyřazují výrobky, které vydávají jiný charakteristický zvuk a jejich uživatel, pokud má výrobků více, by mohl pojmout určitou nedůvěru k danému kusu.

Subjektivní hodnocení hluku výrobků se někdy provádí i zpětně z dříve uložených datových souborů například z důvodu porovnání nových výrobků s dříve produkovanými kusy.

V případě požadavku je možné tento typ měření nahradit kvantitativním měřením zvukoměrem. Naměřená data mohou hodnotit jednak hlučnost výrobku, ale také Sound Quality parametry právě pro možnou kontrolu nežádoucích zvuků vydávaných výrobkem.

Pro tento typ měření provádíme statistické analýzy, které mají za cíl porovnat subjektivní a měřené hodnoty. V případě číselného hodnocení hluku výrobku jsme schopni zjistit pravděpodobnou odpovídající měřitelnou veličinu.

V případech, že subjektivní testování provádí více operátorů, provádíme pro zákazníky statistické analýzy odhalující rozdíly mezi operátory (operátor X straní přijetí špatného výrobku) a hledáme možné vlivy, které jejich rozhodování ovlivňují. 

Komora pro subjektivní testování hlučnosti

 

vytvořeno: září 2016


Návrat na seznam všech článků