Subjektivní hodnocení z WAV souborů

Současné zvukoměry umí při měření zvuku provádět i automatický záznam měřené veličiny (vážené nebo nevážené váhovými filtry). Tento záznam lze následně velmi snadno použít například v postprocessingu. Relativně často se ale stává, že uživatel chce daný signál použít k poslechu nebo k subjektivnímu porovnání s dříve nahraným zvukovým záznamem.

V tomto případě, ale může nastat jeden poměrně zásadní problém. Zvukový záznam, který je zvukoměrem pořízen je často vytvořen tak, aby umožnil nezkreslené postprocesingové zpracování dat. Zvukoměr jej primárně neukládá pro účely poslechu. Z tohoto účelu vyplývá fakt, že přímý poslech vytvořeného záznamu není možný.

Za vším je opět velký dynamický rozsah měřeného akustického signálu. Zvukoměr je připraven na měření v celém dynamickém rozsahu například do 140 dB a tomu přizpůsobí převodní konstanty pro přepočet měřených paskalů akustického tlaku, na celočíselný zápis 16/24 bitového čísla používaného pro ukládání do datových souborů. Zvukoměr v době měření jednoduše neví jak velkou hodnotu hluku bude měřit (toto nastavení se nechá uživatelsky změnit). Výsledné datové soubory obsahují hlavičku s jejíž pomocí je možný zpětný přepočet na paskaly a proto je takový soubor možné použít pro účely postprocesingu.

Pro účely poslechu je ale takový soubor často nepoužitelný. Běžné přehrávače souborů WAV tuto speciální hlavičku zcela ignorují a pro poslech nahraného signálu je nutné velmi vysoké zesílení naměřeného signálu. Měřený signál je často na úrovni šumu.

Některé měřící systémy fungují tak, že export do datových souborů je proveden až po vlastním měření, v době kdy je skutečný použitý dynamický rozsah již znám a tento dynamický rozsah je pro každý soubor volen individuálně tak aby datový signál plně využil rozsah 16/24 bitového datového souboru. Tento způsob ukládání dat je vhodný pro poslech i pro postprocesingové zpracování. Poslech takto vytvořených souborů je možný libovolným programem, který umožňuje přehrávání daného datového formátu.

Výše uvedený druhý způsob má ale jinou nevýhodu. Každý záznam má jiný dynamický rozsah a proto je nelze subjektivně porovnávat. Jednoduše řečeno stejné celočíselné hodnoty v datových souborech odpovídají jiným hodnotám akustického tlaku.

Z tohoto důvodu jsme vytvořili program WAV normalizer, který umožňuje naimportovat zvolené datové soubory a u těchto souborů provést export do WAV souboru tak, aby bylo možné výsledné zvukové nahrávky hodnotit i subjektivně. Různé zvukové soubory budou uloženy tak, že jejich dynamický rozsah bude stejný. Pro nastavení výsledného dynamického rozsahu je možné použít automatickou detekci, nebo výsledný dynamický rozsah nastavit manuálně.

Takto exportované zvukové soubory lze nyní hodnotit poslechově například v akustických zkušebnách nebo s použitím sluchátek, bez nutnosti změny nastavení zesílení u jednotlivých souborů.

Program WAV normalizer umí zpracovávat různé vstupní datové formáty a slučovat data z různých souborů do výsledných vícekanálových WAV souborů.

Program WAV normalizer

 

Volba dynamického rozsahu pro export
 

vytvořeno: březen 2018


Návrat na seznam všech článků