Sound Quality Metrics

V našich programech a měřeních je možné vyhodnocovat i jiné akustické parametry než hladiny akustického tlaku. Mezi tyto parametry patří skupina zvaná Sound Quality Metrics. Toto je obecné označení souboru metrik „Indikátorů“ vyjadřujících, jak posluchač subjektivně vnímá daný zvuk. Měření Sound Quality je důležité tam, kde posluchač komplexně vnímá zvuk výrobku. Příkladem může být hudební průmysl, automobilní průmysl u modelů lepších značek nebo i běžná spotřební elektronika (holící strojek, mixér).

V některých případech je snižování celkového hluku výrobků velmi nákladné, ale pokud jeho hlučnost splňuje požadované limity, je možné jej pouze optimalizovat. Ukazuje se, že pokud změníme zvukový projev výrobku, ten potom může působit komfortněji a zákazníci jej mohou vnímat kladně i přes jeho celkově větší hlučnost. Příkladem může být optimalizace hluku zabouchnutí dveří, spínaných relé nebo zvuku mixéru. Zjednodušeně se nechá říci, že pokud už má být výsledný produkt hlučný, měl by tento zvuk být příjemný. Pro měření v interiérech automobilů se mohou použít binaurální mikrofony.

Existuje velké množství metrik k hodnocení kvality zvuku. Bohužel neexistuje jedna univerzální metrika popisující subjektivní vnímání sluchovým orgánem. Proto obecně nelze říci, která metrika je nejvhodnější pro popis celkové kvality daného zvuku (je zde velká závislost metriky na charakteru posuzovaného zvuku).

Následující metriky je možné do našich programů a měření implementovat. Některé z níže uvedených metrik obsahuje program "Výpočty Sound Quality" do kterého je možné snadno importovat naměřené hodnoty zvuku pro provedení Sound Quality výpočtů.

Loudness / hlasitost respektive Specifická hlasitost (sone) - tato základní metrika popisuje vnímání celkové energie zvuku sluchovým orgánem a může vycházet ze dvou mírně odlišných typů pro volné (F) a difuzní zvukové pole (D). Použití: automobilní průmysl zejména hluk v interiéru a hluk motoru, částečně i u domácích spotřebičů - vysavače, ledničky. Výpočet dle ISO 532B a DIN 45631/A1 (2010).

Sharpness / ostrost (acum) - tato metrika frekvenčně upravuje měřený a zpracovaný signál tak, že větší vliv na výslednou ostrost mají vyšší frekvence. Výpočet je možný ve specifikaci Zwicker a Bismarck. Použití: automobilní průmysl zejména hluk v interiéru a hluk motoru, částečně i u domácích spotřebičů – vysavače a fény. Výpočet je prováděn dle DIN 45692 (2009).

Boom / dunění (SPL), do výpočtu této metriky vstupují pouze hladiny akustického tlaku v pásmech 22,4 až 224 Hz a harmonické motorové frekvence pod 250 Hz. Větší význam mají nízké frekvenční složky. Použití: posouzení hluku v interiéru vozidel.

Roughness / drsnost (asper) popisuje, jak výrazně nebo nepříjemně může člověk daný zvuk vnímat. Použití: automobilní průmysl pro hluk motorů, částečně i u domácích spotřebičů – holící strojky, provoz na železnici, brždění vlaků

Tonalita je posouzení, zda se v měřeném zvuku vyskytují tónové složky nebo je tvořen širokospektrálním signálem. Posuzuje se poměr mezi danou frekvenční špičkou a celkovým signálem. Použití: převodovky a domácí spotřebiče. Výpočet dle DIN 45681 (2005).

Měření hluku relé

 

 

 

Binaurální mikrofony pro měření prostorového zvuku

 

vytvořeno: květen 2016


Návrat na seznam všech článků