Technická diagnostika po telefonu

Technická diagnostika přes GSM síť s využitím telefonu

Pro jednu specifickou aplikaci jsme vyvinuli metodu, která nám umožňuje provádět technickou diagnostiku takříkajíc po telefonu. Nejedná se o prosté zavolání a odpověď, zda je daný stroj v pořádku, případně jakou poruchou trpí, ale výsledky této metody jsou obdobné. Naše metoda umožňuje přes běžnou telefonní síť, nejčastěji GSM, přenést měřený signál z mikrofonu telefonu do vhodného vyhodnocovacího software. V programu je pak signál upraven a zpracován běžně jako normálně naměřený akustický signál včetně identifikace zdrojů hluku.

Výhodou této metody je samotný okamžik, kdy je technická diagnostika prováděna, tu si určuje zákazník sám v době, kdy se na stroji vyskytuje nějaký problém. Tato metoda eliminuje cesty za zákazníkem a dny strávené čekáním na zřídka se vyskytující problém. Ideální cestou by bylo provedení dlouhodobého kontinuálního měření a zpětné dohledání výskytu problému. V tomto případě to ale okolí neumožňovalo.

Technická diagnostika po telefonu má velký potenciál pro budoucí využití, lze jí provést velmi rychle po prvním výskytu problému na stroji a na jakémkoliv místě na světě.

 

upraveno: září 2016


Návrat na seznam všech článků