Vibrace, měřené veličiny

Rozsah použití snímačů vibrací

Při měření vibrací se setkáváme s různými veličinami, které popisují vibrační signál. Co jsou vibrace a jaké veličiny se běžně používají?

Oscilace je změna zkoumané veličiny kolem rovnovážné polohy popsaná v čase amplitudou a frekvencí. Vibrace jsou pak oscilace mechanického systému způsobené časově závislými silami na soustavy s hmotností, tuhostí a tlumením.

Amplituda je maximální hodnota výkmitu u periodicky se měnící veličiny. Pro měření vibrací je možné využít měření výchylky (m, mm), rychlosti (m/s, mm/s) a zrychlení (m/s2, mm/s2, g). Obecně nelze říci, která z vibračních veličin je pro měření nejlepší. Vše je závislé na našich možnostech použití snímačů, ale zejména na požadavku zákazníka. Vzhledem ke stavu vývoje techniky snímačů vibrací převládají dnes akcelerometry (snímače zrychlení).

Amplitudy vibrací se mohou vyjadřovat i v dB, ale vzhledem k rozdílné vztažné hodnotě oproti zvuku není možné hodnoty v dB pro zvuk a vibrace přímo srovnávat.

Frekvence je počet opakování periodického signálu za jednotku času. Pro analýzu vibračního signálu je důležitá frekvence složek, na které je rozložen periodický signál například s pomocí frekvenční analýzy.

 

upraveno: červen 2016


Návrat na seznam všech článků