Volba mikrofonu s ohledem na jeho citlivost

Při provádění akustických měření je nutné brát v úvahu možnosti použité techniky, zejména mikrofonu, jeho předzesilovače a měřidla. Námi používaná měřidla pro akustická měření mají vstupní dynamický rozsah od 110 do 160 dB. Z tohoto údaje by se mohlo zdát, že je možné provádět běžná akustická měření s použitím jednoho vstupního rozsahu. Většinu akustických měření lze skutečně s použitím jednoho vstupního rozsahu provést. Mohou ale nastat případy, kdy jeden vstupní rozsah nestačí. Takovým příkladem může byt měření nízkých hladin hluku (pod 30 dB) a vysokých hladin hluku (nad 130 dB).

Před měřením hluku je proto nutné zvážit použití daného mikrofonu a jeho předzesilovače, včetně vlivu jeho rozměru a nutnosti polarizačního napětí. Následující tabulka zobrazuje možnosti použití některých mikrofonů.

Tabulka mikrofony - parametry

 

Pokud bychom chtěli použít uvedené mikrofony v teoreticky uvažovaném rozsahu 20 dB a 140 dB nebo při jejich doporučeném Minimu a Maximu, potom by jejich výstupní napětí bylo:

Tabulka mikrofony - parametry

 

Z uvedené tabulky vyplývá, jaký napěťový vstupní rozsah musí při měřené hladině měřidlo zpracovávat. Omezení na spodní hranici měřitelného napětí souvisí s výskytem šumu v měřeném signálu. Měřidla na vstupech generují určité zbytkové napětí a vlivem A/D převodu velmi nízkého napětí je tento měřený signál výrazně ovlivněn tímto šumem.

Každé měřidlo má také omezení maximálního měřitelného vstupního napětí, nejčastěji na hodnotách (5, 7, 10, 12 nebo 31.6V). Při překročení této maximální hodnoty vstupního napětí bude měřený signál oříznut na tuto maximální hodnotu. Vhodnou volbou mikrofonu a jeho předzesilovače umožníme měřidlu zpracovávat vhodnější rozsah vstupního napětí.

Možnosti mikrofonu lze plně využít pouze v kombinaci s vhodným předzesilovačem.

Mikrofony - snímače akustického tlaku
 

vytvořeno: únor 2018


Návrat na seznam všech článků