Titulek
IZOFONIK
IZOFONIK - vložení podkladu
IZOFONIK expozice hluku na pracovních místech
IZOFONIK, akustická studie v interiéru
IZOFONIK, zadání zdroje hluku hladinou akustického tlaku
Snižování hluku - ukázka řešení
Software
Studie