IZOFONIK

Program IZOFONIK verze 4 umožňuje výpočty předpokládaných hladin hluku zejména v průmyslových interiérech. Program umožňuje velice snadno a rychle provádět výpočty předpokládaných hladin hluku jak v jednotlivých bodech výpočtového prostoru, tak i ve zvolené rovině výpočtového prostoru. Pro projektanty program umožňuje stanovit předpokládané hladiny hluku uvnitř uzavřeného prostoru i v případě, že uvažovaný objekt je dosud ve stádiu plánů a reálně neexistuje. Lze tak například dopředu stanovit nutné požadavky na ochranu osob v tomto prostoru, rozsah protihlukových opatření či reálnost splnění hygienických limitů. Výpočet vychází z postupu dle ČSN 01 1613, který je pro potřeby automatického řešení zdokonalen.

IZOFONIK uvod

 

Výhody programu IZOFONIK

Program IZOFONIK je snadnou cestou k výpočtu předpokládaných hladin akustického tlaku v interiérech. IZOFONIK znamená snadné řešení pro vytvoření akustické studie. Program IZOFONIK byl vytvořen především pro splnění potřeb akustiků a projektantů a jeho použití nevyžaduje žádné specifické odborné znalosti.

Výhody programu IZOFONIK jsou především:

  • nenáročnost na požadované zadávané parametry 
  • snadná a rychlá tvorba řešeného prostoru
  • intuitivní grafické prostředí programu
  • rychlý výpočet hladin hluku v řešené rovině
  • možnost výpočtů hlukové expozice na pracovních místech

Aktuální verze programu IZOFONIK je 4.07.

Pokud máte zájem o program IZOFONIK, kontaktujte nás. 

 

LITE verze programu IZOFONIK

Vzhledem k požadavku mnoha zákazníků jsme pro Vás vytvořili dvě verze programu IZOFONIK. První verzí programu je klasická plná verze a druhou verzí je verze Lite.

Tato Lite verze se od plné verze programu liší ve výpočtu hladin hluku, který může být prováděn pouze v celkových hladinách. Je bez možnosti ukládání měřítek pro hladiny, bez podpory práce s průhledností podkladu a hladin, je omezena podpora nastavení izofon, je omezeno maximální rozlišení a možnost volby metody doby dozvuku, je bez možnosti hodnocení expozice hluku a omezení počtu zadávaných prvků v interiéru:

  • Maximální počet zdrojů hluku a vnitřních těles - 5
  • Maximální počet akustických bariér - 2
  • Maximální počet ploch, bodů výpočtu a kót - 10

Upgrade z verze Lite na plnou verzi programu je v budoucnu samozřejmě možný.

Pokud máte zájem o Lite verzi programu IZOFONIK, kontaktujte nás. 


Hlukové mapy, hladiny v interiéru

Výsledkem výpočtu v definované ploše (výšce) jsou předpokládané hladiny akustického tlaku v interiéru. Zobrazení hluku ve formě hladin je velmi výrazné a poskytuje velmi snadný přehled o hlučnosti v jednotlivých místech interiéru. Při pohybu myši po interiéru lze také sledovat vypočtené spektrum zvuku v daném bodě, hodnotu hluku v předchozím výpočtu nebo vliv jednotlivých zdrojů pro daný bod. Tato informace je velmi důležitá pro případný návrh protihlukových úprav v řešeném prostoru.

Doporučený postup pro řešení akustické studie v interiérech s programem IZOFONIK, umožňuje věrnou matematickou simulaci rozložení hluku v řešeném prostoru. 

Výsledné rozložení předpokládaných hladin hluku v průmyslovém interiéru lze použít i pro výpočty do exteriéru. Tímto způsobem lze vytvořit komplexní akustickou studii.

Vypočtené hladiny akustického tlaku s informacemi o výpočtu

 

Izofony a hluk v definovaných bodech interiéru

 

IZOFONY a hluk v bodech

Po provedení výpočtu v ploše je možné zobrazit výsledné izofony (křivky se shodnou hladinou hluku). Jejich nízká hustota umožní velmi dobré zobrazení podkladových plánů.

Při každém výpočtu jsou zároveň aktualizovány dříve vypočtené předpokládané hladiny hluku v definovaných bodech interiéru. Detailní náhled na seznam těchto bodů umožní náhled na spektrum hluku v bodě, zobrazí předchozí vypočtenou hodnotu hluku (z minulého výpočtu) a zejména vliv jednotlivých zdrojů hluku na hluk v definovaném bodě. 

IZOFONIK, prvky interiéru

Celý řešený interiér lze velmi snadno definovat. Po zadání rozměrů prostoru a výběru materiálů jednotlivých povrchů můžeme do interiéru zadat tyto prvky. Zdroje hluku (základní prvek s definovaným akustickým výkonem, který lze na základě hladiny akustického tlaku v dané vzdálenosti vypočítat), vnitřní tělesa reprezentující různé vestavby, akustické bariéry a dílčí plochy na stěnách s vlastní akustickou pohltivostí a neprůzvučností.

Zadávání prvků interiéru usnadňuje i možnost jejich kopírování a posouvání po řešené ploše. Celé zadání usnadňuje možnost zobrazení stavebních plánů do podkladu interiéru.

Prvky interiéru v programu IZOFONIK

 

Expozice hluku na pracovišti

Akustické Výpočty v interiéru

Mezi základní akustické výpočty patří výpočet předpokládaných hladin akustického tlaku v definovaných bodech interiéru a výpočet předpokládaných hladin hluku v definované výšce (výpočet v ploše).

Program dále provádí výpočet ekvivalentní hladiny hluku v definované výšce, výpočet plochy v % s překročenou hladinou hluku, výpočet doby dozvuku a výpočet expozice hluku na pracovištích pro zaměstnance za pracovní směnu "směnová hladina expozice hluku".

 

Více informací o PROBLEMATICE MĚŘENÍ HLUKU A VIBRACÍ včetně praktických rad při práci s programem IZOFONIK.