IZOFONIK, zadání zdroje hluku hladinou akustického tlaku

Pro akustické výpočty v programu IZOFONIK je nutné znát akustický výkon zadávaných zdrojů hluku. Akustický výkon zdroje hluku totiž popisuje celkovou velikost akustické energie, která je samotným zdrojem hluku vyzářena do okolí. V případě nových zdrojů hluku je tento problém snadno řešitelný. V technické dokumentaci nových strojů by měl být akustický výkon zdroje uveden. U starších strojů bývá však tento údaj hůře dohledatelný. Je-li daný zdroj hluku (stroj) k dispozici, je možné provést měření akustického výkonu daného stroje v požadovaném pracovním režimu.

Měření akustického výkonu zdroje hluku je v reálném prostředí komplikovanější akustické měření. V případě, že vytváříte akustickou studii s více zdroji hluku, je měření jednotlivých akustických výkonů všech strojů v požadovaných provozních režimech samostatně nerealizovatelné. Program IZOFONIK umožňuje požadavek na znalost akustického výkonu zdroje obejít.

Při zadávání zdroje hluku v programu IZOFONIK je nutné zadat hladinu akustického výkonu ve stavu zatížení zdroje a v nezatíženém stavu. Vzhledem k faktu, že zdroje hluku lze zadávat až po zadání řešeného interiéru, včetně výpočtových rozměrů a akustických pohltivostí jednotlivých stěn, má program dostatek informací o tom, jak se akustická energie bude prostorem šířit. Z tohoto důvodu stačí zadat hladinu akustického tlaku v dané vzdálenosti od zdroje hluku a program vypočítá potřebný akustický výkon tak, aby hodnota akustického tlaku v dané vzdálenosti odpovídala zadané hladině akustického tlaku. 

IZOFONIK zadávání zdroje hluku - akustický výkon
 

upraveno: červenec 2016


Návrat na seznam všech článků