IZOFONIK - vložení podkladu

Program IZOFONIK umožňuje velmi snadno provést výpočty předpokládaných hladin hluku v zadaném interiéru. Zadání interiéru je velmi snadné a počet zadávaných parametrů je minimalizován s cílem snadného praktického využití programu.

Aby zadávání prvků interiéru bylo ještě rychlejší, je součástí programu IZOFONIK od verze 4 možnost vložení podkladu do prostoru řešeného interiéru. Tímto podkladem mohou být stavební plány, schématické znázornění interiéru nebo projektová dokumentace zaslaná v souboru pdf.

Získané podklady plánů interiéru je možné snadno vložit do programu jako samostatnou vrstvu u podlahy. U vloženého podkladu je možné nastavit jeho rozměry a počátek tak, aby vyplnil celý řešený prostor interiéru.

Následné zadávání prvků interiéru je pak velmi snadné a stačí pouze myší vybírat místa odpovídající poloze na podkladovém obrázku. Tento postup zadávání prvků interiéru zaručuje maximální efektivitu práce při přípravě řešeného projektu.

Výhodou podkladu je i možnost na samotný podklad vykreslit jak vypočtené izofony tak i hladiny. Výsledná rozložení vypočteného hluku názorně zobrazují akustickou situaci na snadno identifikovatelných místech interiéru. Pro účel názornější vizualizace lze nastavit průhlednost jednotlivých vykreslovaných vrstev.  

Podklad pro snadné vytvoření interiéru v programu IZOFONIK
 

vytvořeno: březen 2017


Návrat na seznam všech článků