IZOFONIK expozice hluku na pracovních místech

Program IZOFONIK dokáže provádět výpočty předpokládané hladiny hlukové expozice na pracovních místech nebo za pracovní směnu. Tyto expoziční hladiny jsou někdy označovány jako "Normovaná hladina expozice hluku pro běžnou dobu trvání pracovního dne 8 h" nebo jako „Směnová hladina expozice hluku".

Pro výpočet této expozice stačí zadat řešený interiér a umístit do něj body výpočtu (stisknutím pravého tlačítka myši nad příslušným místem). Tyto body výpočtů představují jednotlivá pracovní místa, kde se posuzovaný pracovník během pracovní směny vyskytuje.

Po otevření dialogového okna "Určení expozice hluku na pracovištích" je vhodné daná místa pojmenovat. Nyní doplňte příslušné doby, po které se posuzovaný pracovník na daném pracovním místě vyskytuje. Pokud zadáte dobu 0 min znamená to, že tento pracovník není během pracovní směny na tomto místě. K dispozici jsou ještě další dvě nedefinovaná pracovní místa, u kterých můžete zadat i hladinu akustického tlaku.

IZOFONIK expozice hluku na pracovních místech, nebo za pracovní směnu
 

upraveno: září 2016


Návrat na seznam všech článků