Distribuční hladiny

V akustických měřeních často využíváme základní statistické hodnocení měřených hladin zvuku. V klasických zvukoměrech je implementováno základní statistické hodnocení měřeného signálu. Výsledkem tohoto statistického hodnocení jsou distribuční (procentní) hladiny LAN. Zvukoměry obsahují nejčastěji tyto distribuční (procentní) hladiny 1, 5, 10, 50, 90, 95 a 99.

Daná hladina LAN znamená, že v průběhu měření byla tato distribuční (procentní) hladina překročena v N% případů, neboli v N% doby měření. Běžně se tyto statistické hladiny používají pro určení hluku pozadí (například ve městech, kde při měření nelze eliminovat ostatní proměnlivé zdroje hluku například hluk z dopravy) LA90. 

Výpočtem do našich programů implementujeme i jiné uživatelsky definované distribuční hladiny LAN, třeba LA98. Tyto hodnoty se často používají při dlouhodobých měřeních i při testování hlučnosti výrobků.

V případě nastavení velmi krátkých časových konstant je totiž práce s maximální a minimální hodnotou velmi diskutabilní, protože tato hodnota se v měřeném průběhu vyskytovala jen jednou a to po dobu zlomku sekundy. Pokud není v požadavku testu limit o překročení maximální hladiny, je pro další zpracování mnohdy výhodnější použití dictribučních hladin LA99 místo minima a LA01 místo maxima. 

Procentní hladiny na zvukoměru
 

vytvořeno: květen 2017


Návrat na seznam všech článků