Multi-field mikrofon

Pro měření v blízkém poli, v kabinách automobilů nebo při měření pohybujících se zdrojů (změna polohy zdroje hluku vůči mikrofonu během měření) používáme speciální typ mikrofonu tzv. "Multi-field" mikrofon. Důvodem použití tohoto typu mikrofonu je to, že běžný mikrofon (například mikrofon pro volné pole) má velmi problematickou směrovou charakteristiku na frekvencích od cca 2 kHz.

Multi-field mikrofon je navržen tak, aby se choval v akustickém poli jako 1/4" mikrofon s velmi dobrou přenosovou charakteristikou, který svým menším rozměrem velmi málo narušuje zvukové pole v místě měření. Zároveň má tento typ 1/4" mikrofonu citlivost jako mikrofony 1/2" (mikrofon B&K 4961 má jmenovitou citlivost 60 mV/Pa). U tohoto typu mikrofonu je výrazně eliminován vliv typu akustického pole, ve kterém mikrofon měří. Obdobně je výrazně menší i směrová citlivost mikrofonu při měření ve volném poli.

Mikrofon můžeme proto velmi dobře použít v prostředí, kde lze problematicky odhadnout směr dopadajícího akustického vlnění na mikrofon, jako jsou například kabiny automobilů nebo kokpit letadla. Výhodné je také použití tohoto typu mikrofonu při měření v blízkém poli, protože část akustické energie by jinak na mikrofon dopadala ve větším úhlu a docházelo by tak k ovlivnění měřeného signálu vlivem směrové charakteristiky mikrofonu. Obdobný problém nastává, pokud se při měření zdroj hluku pohybuje vůči měřícímu mikrofonu.

Multi-field mikrofon nemá uváděnu jednu ideální lineární směrovou charakteristiku, ale jeho frekvenční směrová charakteristika leží mezi dvěma krajními křivkami. Horní křivka odpovídá směrové charakteristice při dopadu ve směru 0° a spodní křivka reprezentuje nejhorší možnou citlivost ve směru cca 120°.

Směrová charakteristika tohoto typu mikrofonu obsahuje ještě potřebnou korekci pro difuzní pole (prostřední křivka). Směrová charakteristika není lineární, ale je výrazně plošší než směrová charakteristika běžných mikrofonů. To je právě důvodem pro použití tohoto typu mikrofonu v kabinách automobilů a v blízkém poli.

Multi field

 

Smerova charakteristika mikrofonu multi field

 

vytvořeno: duben 2017


Návrat na seznam všech článků