Váhové filtry pro měření zvuku

Frekvence zvuku, které působí na člověka, lidský sluch vnímá s rozdílnou citlivostí. Z tohoto důvodu je nutné lineárně měřený akustický signál frekvenčně upravit tak, aby jeho frekvenční charakter odpovídal tomu, jak je člověkem vnímán. K tomuto účelu jsou zvukoměry vybaveny tzv. váhovým filtrem.

Váhový filtr je implementován na jednotlivé měřené frekvence a to prostým přičtením jeho korekční hodnoty na danou frekvenci. Z naměřené hodnoty můžeme poznat, jaký váhový filtr byl při měření zvuku použit z písmene označujícího daný filtr. U jednotek dB se například může objevit údaj dB(A) a u měřené veličiny LAF (použití váhového filtru A).

A - odpovídá křivce stejné hlasitosti o hlasitosti 40 phonů a jedná se o nejpoužívanější váhový filtr. Legislativa vyžaduje velmi často vážit lineárně měřený akustický signál a většina hlukových limitů je právě vyjádřena vlastní limitní hodnotou s uvedením váhového filtru A. 

B - použití pro vyšší hlasitosti, odpovídá subjektivnímu vnímání zvuku při hlasitosti 70 phonů, současná legislativa jej nevyžaduje, ale jeho použití je vhodné pro porovnání se subjektivním vnímáním hluku při vyšších hlasitostech.

C - váhový filtr odpovídající hlasitosti 100 phonů, který se používá pro popis zvuků o vysoké intenzitě. Pokud zvukoměr neumožňuje použití lineálního váhového filtru, je při použití váhového filtru C minimalizována možná chyba pro zobrazení lineáně měřených dat.

D - je v současnosti téměř nepoužívaný váhový filtr. Tento váhový filtr se dříve používal pro posouzení míry obtěžování hlukem z leteckého provozu. 

G - váhový filtr G je používán pro hodnocení nízkofrekvenčního zvuku a infrazvuku. Často není přítomen ve zvukoměrech přímo, ale jako nadstavbová aplikace. Při měření nízkofrekvenčního zvuku a infrazvuku je nutné zohlednit i frekvenční možnosti měřicího mikrofonu.

Z - u některých zvukoměrů bývá označován nevážený vstup jako vážení filtrem Z (zero). Takto označený výsledek pak odpovídá měřenému signálu bez frekvenčního vážení někdy označovanému také jako Lin - linear.

Váhové filtry pro měření zvuku A, B, C a D

 

vytvořeno: červen 2017


Návrat na seznam všech článků