Dlouhodobá měření vibrací

Dlouhodobe mereni vibraci

Dlouhodobá měření vibrací jsou jedním z námi prováděných typů měření vibrací (hluku). Měřící analyzátor tak v průběhu měření nejčastěji provádí pouze záznam měřených signálů například na SD kartu. Maximální doba námi prováděných měření je prakticky neomezená, pro kontinuální měření je omezujícím faktorem pouze kapacita použité paměťové karty nebo kapacita HDD.

Tato měření také vyžadují zajištění napájení a případně chlazení měřícího analyzátoru. Do úvahy je také nutno vzít vhodné uložení měřícího analyzátoru, který může být umístěn přímo na měřeném objektu.

Z provedených časových záznamů je možné provádět přímý rozbor časových dat nebo celý záznam naměřených hodnot vibrací (hluku) využít pro Post-processing. Při těchto následných analýzách lze provádět požadované výpočty frekvenčních spekter, frekvenční vážení nebo například filtrování signálů.

Časové záznamy lze použít i pro kontrolu limitních hodnot v čase. S tímto úzce souvisí i vhodná vlastnost používaného analyzátoru, který dokáže signalizovat, že v průběhu měření došlo k přebuzení některého z používaných signálů.

Dlouhodobá měření se používají například při měření vibrací z dopravy, při měření vibrací ze stavební nebo důlní činnosti nebo při měření vibrací technologií v průmyslu. Měření může být prováděno s použitím jednoosých snímačů vibrací nebo s použitím tříosých snímačů pro stanovení 3D působení vibrací.

Výhodou takto prováděných měření je, že není bezpodmínečně nutné čekat na výskyt požadovaného okamžiku, ale je možné měřit kontinuálně a daný okamžik vyjmout z naměřených dat. Další významnou výhodou je, že v době měření není nutné znát způsob hodnocení měřeného signálu.

 

vytvořeno: březen 2018


Návrat na seznam všech článků