Post-processing a jeho výhody

V případě provádění složitých akustických nebo vibračních měření, je často vhodné přímo během měření provést pouze záznam měřené veličiny a vlastní vyhodnocení provádět až po vlastním měření formou tzv. Post-processingu.

Typickým příkladem komplikovanějšího měření jsou měření prováděná ve všech typech pohybujících se objektů (letadla, vrtulníky, ale i auta a vlaky). Při těchto měřeních se snažíme primárně zabezpečit měřicí techniku, snímače a jejich kabeláž před vlivy rázů a přetížení. Snažit se přímo během měření vyhodnocovat spektra a jiné výsledky je často nemožné.

Hodnocení výsledků z Post-processingu používáme i u dlouhodobých měření, při kterých dochází k požadované události, která má být analyzována, velmi zřídka. Je lepší mít osmihodinový záznam dat s výskytem jedné události, než osm hodin čekat na danou událost a poté promeškat start a událost nezachytit kompletně.

Post-processing je vhodný ale i v případech, že měřidlo není dané analýzy schopno a přes to je nutné danou analýzu provést. Mezi tyto analýzy může patřit dodatečné filtrování signálů, nastavení frekvenčních analýz v extrémních mezích, úpravy časového signálu (pře vzorkování, změna jeho fáze o 180° a jiné). Mezi velké výhody tohoto řešení je ale především možnost neustále daný jev opakovat (na obrazovce počítače) a lépe tak pochopit jeho podstatu a navrhnout vhodná řešení k jeho eliminaci.

Post-processing akustických dat

 

vytvořeno: říjen 2017


Návrat na seznam všech článků